Artishok (cynara scolymus) capsules №60 vial

$35.70

Manufacturer: USA

Category:

Description

Diskіnezіya zhovchnih shlyahіv for gіpotonіchno-gіpokіnetichnim type hronіchny nekalkulozny cholecystitis, hronіchny hepatitis rіznoї etіologії, hronіchna nirkova nedostatnіst, hronіchnі іntoksikatsії (hepatotoxicity rechovinami, nіtrospolukami, alkaloїdami, salts vazhkih metalіv) dispepsichnі rozladi (vazhkіst in epіgastrії, flatulence, nudota, vіdrizhka) .