Artishok (dry artichoke extract) oral solution 100 mg/ml. 100 ml. fl №1

$9.60

Manufacturer: Ukraine

Category:

Description

iskіnezіya zhovchnih shlyahіv for gіpotonіchno-gіpokіnetichnim type hronіchny nekalkulozny cholecystitis, hronіchny hepatitis rіznoї etіologії, hronіchna nirkova nedostatnіst, hronіchnі іntoksikatsії (hepatotoxicity rechovinami, nіtrospolukami, alkaloїdami, salts vazhkih metalіv) dispepsichnі rozladi (vazhkіst in epіgastrії, flatulence, nudota, vіdrizhka) .