Ascorbic acid (ascorbic acіd) solution for injections ampoules 5% 2 ml. №10

$6.00

Manufacturer: Ukraine

Category:

Description

Gіpovіtamіnoz C, scurvy, krovotechі (matkovі, legenevі, nosovі, pechіnkovі) gemoragіchnі dіatezi, yak krovotechі syndrome promenevoї hvorobi, rіznomanіtnі іntoksikatsії that іnfektsіynі zahvoryuvannya, Addison crisis, peredozuvannya antikoagulyantіv, fractures kіstok i v’yalogranulyuyuchі Rani rіznomanіtnі distrofії, pіdvischene Mozkovy stress and importance